หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 

 

 
 
 
:: ผู้บริหาร ::
  :: สภาอบต ::
 
 

 

::ปลัดอบต.ป่าเลา::

 

 

 

<
 

 

::รองปลัดอบต.ป่าเลา::

 

 

:: สำนักงานปลัด ::

:: กองคลัง::

:: กองช่าง

::กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม::

::กองสวัสดิการและสังคม::

::กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม::

 

 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”