หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำอบต.
ร้องเรียนฯผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาโคก-บ้านพี้
08 ก.ค. 2563
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาโคก-บ้านพี้ หมู่6 ด้วยวิธี e-bidding
22 มิ.ย. 2563
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
04 มิ.ย. 2563
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ ...
04 มิ.ย. 2563
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
25 พ.ค. 2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
03 เม.ย. 2563
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ...
31 ม.ค. 2563
  ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาสที่1/2563
21 ม.ค. 2563
นายประสิทธิ์ มาจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
 
   
 
 
 หัวข้อประกาศ
โดย
วันที่
เข้าชม
ตอบ
พบทั้งหมดทั้งหมด 0 หน้า  

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”