หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำอบต.
ร้องเรียนฯผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านบุคคล
อำนาจหน้าที่
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงานตาม-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
ข้อบัญญัติ
ระบบจองคิวออนไลน์
แผนพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 
 
 
  ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
30 เม.ย. 2564
  ประกาศ อบต.ป่าเลา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...
22 มี.ค. 2564
  ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
29 ม.ค. 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
26 ม.ค. 2564
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
15 ธ.ค. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทาง ...
07 ธ.ค. 2563
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติก สาย พช.ถ.83-002 บ้านไร่ บ้านพลำ_
18 พฤ.ย. 2563
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติก สายทาง พช.ถ. 83-002 บ้านไร่ บ้านพลำ ...
18 พฤ.ย. 2563
นายประสิทธิ์ มาจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
 
   
 
 
 หัวข้อประกาศ
โดย
วันที่
เข้าชม
ตอบ
พบทั้งหมดทั้งหมด 0 หน้า  

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”