หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำอบต.
ร้องเรียนฯผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าว
ผู้อ่าน
ผู้ตอบ
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาโคก-บ้านพี้
1
0
08 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาโคก-บ้านพี้ หมู่6 ด้วยวิธี e-bidding
10
0
22 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
20
0
04 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ ...
27
0
04 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
14
0
25 พ.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
25
0
03 เม.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ...
50
0
31 ม.ค. 2563
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาสที่1/2563
64
0
21 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้ที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ...
580
0
11 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562(เงินอุดหนุน)
140
0
10 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562
132
0
10 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง พช.201 ...
157
0
30 ส.ค. 2562

พบข้อมูลทั้งหมด5 หน้า   1   2   3   4   5  
 
 
   
 
 
 
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
    

เพื่อเป็นการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยยึดบรรทัดฐานว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การดำเนินง...พบข้อมูลทั้งหมด1 หน้า   1  

 
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”