หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำอบต.
ร้องเรียนฯผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าว
ผู้อ่าน
ผู้ตอบ
วันที่ประกาศ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
36
0
28 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
4
0
17 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย..62)
3
0
17 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
4
0
17 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
6
0
17 ส.ค. 2563
ข้อมูลผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
17
0
14 ส.ค. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2562
11
0
13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาโคก-บ้านพี้
17
0
08 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาโคก-บ้านพี้ หมู่6 ด้วยวิธี e-bidding
27
0
22 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
25
0
04 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผุ้ที่สนใจเข้าร่วมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ ...
31
0
04 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
27
0
25 พ.ค. 2563

พบข้อมูลทั้งหมด5 หน้า   1   2   3   4   5  
 
 
   
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา ประจำปี พ.ศ. 2562
    
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
    

เพื่อเป็นการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยยึดบรรทัดฐานว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การดำเนินง...พบข้อมูลทั้งหมด1 หน้า   1  

 
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”