หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)
 
 
หัวข้อข่าว
ผู้อ่าน
ผู้ตอบ
วันที่ประกาศ
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาสที่1/2563
2
0
21 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้ที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ...
153
0
11 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562(เงินอุดหนุน)
62
0
10 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2562
70
0
10 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง พช.201 ...
97
0
30 ส.ค. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการปฐมภูมิเ ...
111
0
28 ส.ค. 2562
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
86
0
28 ส.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพช.2012 ...
110
0
14 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพช.2012 บ้านไร่-บ้านพลำ ...
85
0
14 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง พช.2012 บ้านไร่-บ้านพลำ (ช่วงหน้าบ้านนา ...
91
0
14 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
97
0
19 ก.ค. 2562
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3 2562 ดำเนินการ1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ1 โครงการ ...
109
0
19 ก.ค. 2562

พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  
 
 
   
 
 
 
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
    

เพื่อเป็นการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยยึดบรรทัดฐานว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การดำเนินง...พบข้อมูลทั้งหมด1 หน้า   1  

 
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”