หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำอบต.
ร้องเรียนฯผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าว
ผู้อ่าน
ผู้ตอบ
วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
7
0
15 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทาง ...
6
0
07 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติก สาย พช.ถ.83-002 บ้านไร่ บ้านพลำ_
14
0
18 พฤ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติก สายทาง พช.ถ. 83-002 บ้านไร่ บ้านพลำ ...
19
0
18 พฤ.ย. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบโพดุล)
11
0
02 พฤ.ย. 2563
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564
11
0
29 ต.ค. 2563
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2563
11
0
29 ต.ค. 2563
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
57
0
28 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)
19
0
17 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย..62)
15
0
17 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)
18
0
17 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)
25
0
17 ส.ค. 2563

พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  
 
 
   
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา ประจำปี พ.ศ. 2562
    
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
    

เพื่อเป็นการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยยึดบรรทัดฐานว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การดำเนินง...พบข้อมูลทั้งหมด1 หน้า   1  

 
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”