หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำอบต.
ร้องเรียนฯผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านบุคคล
อำนาจหน้าที่
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงานตาม-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการ
ข้อบัญญัติ
ระบบจองคิวออนไลน์
แผนพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าว
ผู้อ่าน
ผู้ตอบ
วันที่ประกาศ
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
18
0
30 เม.ย. 2564
ประกาศ อบต.ป่าเลา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...
23
0
22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
35
0
29 ม.ค. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
35
0
26 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
39
0
15 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทาง ...
40
0
07 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติก สาย พช.ถ.83-002 บ้านไร่ บ้านพลำ_
50
0
18 พฤ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติก สายทาง พช.ถ. 83-002 บ้านไร่ บ้านพลำ ...
51
0
18 พฤ.ย. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบโพดุล)
39
0
02 พฤ.ย. 2563
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564
40
0
29 ต.ค. 2563
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2563
46
0
29 ต.ค. 2563
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
98
0
28 ส.ค. 2563

พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  
 
 
   
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา ประจำปี พ.ศ. 2562
    
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
โครงการพัฒนาระบบดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยบริการ
    

เพื่อเป็นการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยยึดบรรทัดฐานว่าผู้เสพคือผู้ป่วย การดำเนินง...พบข้อมูลทั้งหมด1 หน้า   1  

 
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”