หน้าหลัก(home) ประชาสัมพันธ์(informations) ภาพกิจกรรม(activities) ถาม-ตอบ(webboard)
 
 
รายชื่อผู้ที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำร้ายล้างสูง พ.ศ.2559
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่ม (Al-Qaida) ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 15/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวมหรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้ผู้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการกิจกรรมใดๆของบุคคลที่ถูกกำหนดโดยเจตนา ให้เงินทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมใดๆของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบานหรือทั้งจำทั้งปรับ 
ดาวน์โหลดไฟล์
 
 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ข้อความ
 
 
 
   
   
   
 

หน้าหลัก • ประชาสัมพันธ์ • ภาพกิจกรรม • ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาตั้งอยู่ที่ หมูุ่11 ตำบลป่าเลา อำเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
“ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการบริหารงาน ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ”